ONLINE TAGSÁG LÉTESÍTÉS

Online tagság létesítés

Tagság létesítéséhez kérjük töltse ki jelentkezési formunkat

Tagságot létesítő adatai


 

Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Érvénytelen születési dátum! Megadható pl.: 1970.01.01, 1970/01/01, 1970-01-01
Kérjük töltse ki a mezőt!

Levelezési cím

Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!

Létesíteni kívánt tagság típusa


 

Kérjük válasszon!
Kérjük válasszon!

Fizetési mód

 

Kérjük érvényes törzsszámot adjon meg!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!

 

Tagsági díj fizetésének átvállalása


Kiskorú kérelmező nevében törvényes képviselője jár el és fizeti a tagsági díjat.
Nagykorú kérelmező esetén lehetőség van arra, hogy a tagsági díjat más természetes személy átvállalja.

Díjfizető kijelenti, hogy jelen Belépési nyilatkozaton tagságot létesítő kérelmező tagdíjfizetési kötelezettségét átvállalja és a mindenkori tagdíjat a fizetési mód pontban megadott módon megfizeti az Egyesület részére.

Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Érvénytelen születési dátum! Megadható pl.: 1970.01.01, 1970/01/01, 1970-01-01

Díjfizető Levelezési címe

Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!

Tagságot létesítő vagy díjfizető elérhetősége

Kérjük töltse ki a mezőt!
Kérjük töltse ki a mezőt!

A BELÉPÉSI NYILATKOZAT ELKÜLDÉSE ELŐTT OLVASSA EL ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓNKAT!

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabályában, továbbá belső szabályzataiban foglaltakról a www.rudolfegyesulet.hu honlapunkon tájékozódhat. A jelen Belépési Nyilatkozatban megadott személyes adatok, továbbá az Egyesület által a tagok részére nyújtott szolgáltatások nem nyilvánosak. Azokat csak a tag, illetve az Egyesület segélyezési és szolgáltatási tevékenységét – munkaviszony keretében ellátó – munkatársai ismerhetik meg. Az Egyesület személyes adatokat 3. személy részére csak a tag kérésére vagy hozzájárulásával továbbíthat. Az Egyesület a tagok személyes adatait az (EU) 2016./679 sz. rendelete (GDPR), továbbá a belföldi jogszabályokban foglaltak alapján kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a fent megjelölt honlapunkon közzétett összeállításból tájékozódhat. Amennyiben az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú kérelmező tagsági jogviszonya nem jön létre, személyes adataik nyilvántartásba vételére nem kerül sor és a „Belépési Nyilatkozat”-ot a kérelmet elutasított határozat mellékleteként visszaküldjük.

A tagsági jogviszonyt létesítő személy, illetve a kiskorú nevében eljáró törvényes képviselő jelen Belépési nyilatkozat kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat, valamint a más forrásból származó személyes adatokat - beleértve a GDPR szerint kezelhető különleges (egészségügyi) adatokat is - az Egyesület, mint adatkezelő a tagsági jogviszony létrejötte, fennállása, illetve a tagi kötelezettségek teljesítésének és a tag részére nyújtott szolgáltatások biztosításának céljából nyilvántartásba vegye és a GDPR, valamint a belföldi jogszabályok rendelkezései alapján kezelje.

Vasúti Alkalmazottak Rudolf Segélyegyesülete Alapszabálya
Szociális Segélyezési és Szolgáltatási Szabályzat
Baleseti Segélyezési Szabályzat
Adatkezelési tájékoztató

Kérjük fogadja el Segélyezési Szabályzatunkat és az Adatkezelési elveinket!