SEGÉLYEK

Segélyek igénylésének módja:

- személyesen, kizárólag ügyfélfogadási időben

- postai levélben megküldött kérelemmel

- elektronikus levélben: segelyezes@rudolfegyesulet.hu

Segélyek kifizetésének módja:

- postai úton, lakcímre történő kézbesítéssel

- banki átutalással, tag által megadott számlaszámra

- készpénzben, személyesen vagy meghatalmazott útján,

kizárólag ügyfélfogadási időben

Szociális tagság segélyei

Összegei

Benyújtandó dokumentumok

Házassági segély (1 alkalommal tagsági idő alatt)

23.000 Ft

Házassági anyakönyvi kivonat másolata.

Gyermekszületési segély (gyermekenként)

25.000 Ft

Születési anyakönyvi kivonat másolata.

Iskoláztatási segély
(max 3 gyermek, általános-, közép-, felsőoktatás nappali tagozat, 25 éves korig)

4.300 Ft/gy

Érvényes diákigazolvány mindkét oldalának másolata.

Árvaneveltetési segély (Szabályzat szerint)

25.000- 50.000 Ft

Árvaellátásról szóló Határozat és érvényes diákigazolvány mindkét oldalának másolata.

Betegségi segély (dolgozók esetén)

6.000 Ft/év

Legalább 21 nap keresőképtelen állományt igazoló, orvos vagy munkahely által kiállított dokumentum.

Betegségi segély (nyugdíjasok esetén)

6.000 Ft/év

Személyesen, telefonon vagy írásban leadott kérelem.

Kórházi segély

6.200 Ft/év

Legalább 3 nap kórházi tartózkodást igazoló dokumentum másolata.

Műtéti segély

7.300 Ft

Kórházi zárójelentés másolata.

Szociális segély (50 év tagsági idő után)

6.300 Ft/év

Személyesen, telefonon vagy írásban leadott kérelem.

Nyugdíjazási segély (min.10 éves tagsági idő után)

900 Ft/tagsági év

Nyugdíjmegállapító Határozat azon oldalának másolata, ahol a folyósítás kezdő dátuma szerepel.

Külön betegségi segély (Szabályzat szerinti %-ban)

5.000-50.000 Ft

Kórházi zárójelentés vagy orvosi igazolás másolata.

Rendkívüli segély (Szabályzat szerint)

3.000 Ft-tól

Kizárólag írásban leadott kérelem és az igénylés indokát alátámasztó dokumentum másolata.

Üdülés pénzbeli megváltása

9.500 Ft

Kizárólag írásbeli kérelem.

Üdülés (tagi üdülés esetén)

Személyesen, telefonon vagy írásban leadott kérelem.

Temetési segélyek

Temetési segély 20 éves tagsági idő előtt

17.000 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat és névre szóló temetési számla másolata.

Temetési segély 20 éves tagsági idő fölött

23.000 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat és névre szóló temetési számla másolata.

Temetési segély 30 éves tagsági idő fölött

30.000 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat és névre szóló temetési számla másolata.

Temetési segély özvegyi tagságra, özvegy halálakor

19.000 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat és névre szóló temetési számla másolata.

Temetési segély házastárs halála esetén

18.500 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat másolata.

Temetési segély gyermek halála esetén

32.000 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat és névre szóló temetési számla másolata (szükség esetén érvényes diákigazolvány mindkét oldalának másolata).

Szociális segély igénylésének feltételei: legalább 1 éves tagsági idő és rendezett tagdíj.

Részletes leírás a Szociális Segélyezési és Szolgáltatási Szabályzatban olvasható!

Baleseti tagság segélyei

Összegei

Benyújtandó dokumentumok

Halálos baleset (közvetlen ok-okozati összefüggésű)

780.000 Ft

Halotti anyakönyvi kivonat másolata, névre szóló temetési számla másolata, kórházi zárójelentés.
(Szükség esetén: rendőrségi jegyzőkönyv, halottvizsgálati lap, boncolási jegyzőkönyv.)

Közvetett ok-okozati összefüggésű baleseti halál

155.000-425.000Ft

Halotti anyakönyvi kivonat másolata, névre szóló temetési számla másolata, kórházi zárójelentés.
(Szükség esetén: rendőrségi jegyzőkönyv, halottvizsgálati lap, boncolási jegyzőkönyv.)

Baleseti eredetű egészségkárosodás (100%)

740.000 Ft

Kórházi zárójelentés másolata vagy orvosi igazolás.

Csonttörés, csontrepedés

28.500 Ft

Kórházi zárójelentés másolata vagy orvosi igazolás.

28 napot elérő táppénz

27.500 Ft

Legalább 28 nap keresőképtelen állományt igazoló orvos vagy munkahely által kiállított dokumentum.

28 napot elérő kezelés

26.500 Ft

Legalább 28 nap kezelést igazoló, orvos által kiállított dokumentum.

Balesetből eredő körömeltávolítás

22.500 Ft

Orvosi igazolás vagy ambuláns lap másolata.

Baleseti segély igény a baleset időpontjától számított 1 éven belül benyújtandó, a megfelelő dokumentumok bemutatásával egyidejűleg.

Részletes leírás a Baleseti Segélyezési Szabályzatban olvasható!